بررسی روش های اداره هوش هیجانی در محل کار

شناسایی هیجانات، موجب آگاهی از هیجانات می شود و توانایی خواندن دقیق هیجانات سایر افراد را فراهم می سازد. استفاده از هیجانات وسیله ای برای ایجاد اندیشه ها، احساس یا روح تیمی می شود.

فهمیدن هیجانات بینشی نسبت به انگیزه  ها و نقطه نظر افراد دیگر ارائه می کند. سرانجام اینکه، مدیریت هیجان به شما امکان می دهد نسبت به هیجان های خود که اطلاعات با ارزشی دارد و بهره گیری از آن ها به نحو سازنده ، پذیرا باشید.

 

 

پرورش هوش هیجانی

خواندن هیجانات افراد مهارتی است که می توان آن را بهبود بخشید. اول اینکه شخص باید به نشانه های هیجانی، به ویژه در جلسات و تعاملات اصلی تک به تک، توجه کند. دوم اینکه، فرد می تواند بیاموزد وقتی با دیگران سرو کار دارد، بین خطوط را نیز بخواند.

ابتدا توجه کنید که آیا تجلی چهره ای فرد با حرف ها و تن صدای او می خواند یا نه. یک مثال می تواند کارمندی باشد که وقتی رئیسش از او می خواهد آخر هفته اضافه کاری کند، پاسخ می دهد: «مشکلی نیست» در حالی که این گفتار، با لب و لوچه ی آویزان و مقداری اخم توام است. معنای این تناقض را در کلمات نمی توان دید بلکه در آگاهی از احساس منتقله دیداری باید جست و جو کرد.

باور این است که خلق های مثبت ایجاد اندیشه های خلاق را آسان می سازد، در حالی که خلق های منفی بر توجه  تمرکز دارند و پردازش تحلیلی (مثل بازنگری برگه ی گستره ی مالی ) را آسان می سازد.

 

 

مزایای هیجان

ایجاد هیجان برای کمک به حل مسئله، نیرو بخشیدن به گروه، آرام ساختن خود پیش از یک جلسه ی بزرگ یا مصاحبه، مهارتی است که می توان کسب کرد. فنون آرمیدگی، تنفس و آرام سازی تدریجی ماهیچه ها  را در بر می گیرند.

تجسم ، تخیل و تکرار عبارت هایی با خود، می تواند در ایجاد سرحالی و هیجان بیشتر، شاید مهمتر، در انتقال این هیجان به دیگران، به شما کمک کنند.

 

 

راه هایی که برای اداره ی وضعیت های هیجانی توسط مییر و سالووی ارائه شد

مییر و سالووی چهار راه عمده را شناسایی کردند که اکثر ما  وضعیت های هیجانی را توسط آن ها اداره می کنیم:

۱- واکنش دفاعی

۲- تصدیق و درنگ

۳- آداب و رسوم اجتماعی

۴- مدیریت هیجانی

 

 

واکنش های دفاعی

هیجانات را کمی به تعویق می اندازد، مثل پرت کردن حواس خود با تماشای یک فیلم خنده دار،  این راهبرد می تواند در کوتاه مدت خوب باشد.

برای مثال، در موقعیت بحران، یک مشکل جزئی، اولویت کافی ندارد که فرد به آن توجه و با آن برخورد کند. در بلند مدت، راهبرد کنار آمدن دفاعی نمی تواند مؤثر باشد، زیرا به خود مشکل زمینه ساز هرگز توجه نمی شود.

 

 

 

راهبرد تصدیق و درنگ

در اصل هیجان را تشخیص می دهد ولی آن را پردازش نمی کند.

برای مثال، شخص ممکن است به وجود مشکل اشاره بکند ولی انرژی ای برای اندیشیدن به آن صرف نمی کند. این راهبرد در برخی شرایط که نیاز است اساسا مشکل یا احساس تصدیق شود، می تواند مؤثر باشد.

 

 

پیمان یا آداب و رسوم اجتماعی

با ابراز آگاهی از مؤلفه ی هیجانی، یک موقعیت آن را به زبان می آورد. ابراز تألم خود به یک همکار سوگوار، یا نشان دادن اینکه نسبت به نحوه ی رسیده به یک توافق عصبانی هستید، اگر فقط به ابراز آگاهی قناعت کنید و ارجاع بیشتر به هیجان را کنار بگذارید، نمونه هایی از این راهبردند.

 

 

مدیریت هیجانی

اغلب مؤثر ترین راه برای اداره ی هیجانات، با تشخیص هیجانات و سپس بهره گیری از آن ها شروع می شود.

برای مثال،  همکاری در جلسه ای توصیه می کند که تیم باید از فروشنده ی خاصی استفاده کند. این نظر، شما را ناراحت می کند و کمی مضطرب می شوید. اضطراب نشان دهنده ی این است که چیز بدی ممکن است رخ بدهد.

به جای نادیده گرفتن این احساس، از آن استفاده می کنید و به یاد می آورید که این فروشنده چند سال پیش مشکل داشت. تصمیم می گیرد راجع به این موضوع پس از جلسه با همکارتان صحبت کنید.

مدیریت هیجانی با آگاهی شروع می شود. یک احساس ناراحتی نشان دهنده ی این است که مشکلی وجود دارد. با پرسیدن از خود که چرا چنین احساسی دارید، موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید. برای کمک به تعیین اینکه واکنش های متفاوت نسبت به مسئله چگونه عمل خواهند کرد، پرسش های «اگر چه» بپرسید.

به طرح های متفاوت برسید و طرحی را انتخاب کنید که بهترین شانس موفقیت را دارد. در طراحی خودتان این احتمال را که دیگران از لحاظ هیجانی چگونه واکنش نشان می دهند و نحوه ی استفاده از هیجانات برای کمک به اجرای طرح خود را منظور کنید.

 

 

نقش هوش هیجانی در محیط کار

به نظر می رسد نقش هوش هیجانی در محیط کار نقش مهمی است. با این وجود، این حوزه با مسائل جدی رو به روست. اول اینکه، رویکرد نسبت به موضوع، از پژوهش شخصیتی سنتی تا پژوهش در استاندارد رهبری و تاکید جدیدتر بر مهارت های هیجانی نوسان دارد.

دوم اینکه با تعریف هر مهارت یا صفتی که هوش یا تخصص نسبت به عنوان «هوش هیجانی» عنوان می شود، ما در خطر از دست دادن تاریخچه ای غنی از علم و عمل قرار می گیریم.

سوم اینکه، اگرچه پژوهش کاربردی در مورد مدل توانایی مییر – سالووی در مرحله ی آغازین بیان شده است، اما به احتمال زیاد بین هوش هیجانی و بازده های محل کار رابطه ی پیچیده ای وجود دارد.

ما بر این باوریم از بین رویکرد های متعدد هوش هیجانی محل کار، تنها مدل توانایی مییر- سالووی است که بینش های تازه و یکتا نسبت به تحول در پیشه، گزینش، کارایی تیمی و تحول رهبری دارد. که انتظار می رود پژوهشگران این مدل را بررسی کنند و امیدواریم که توانمندی و کاربرد گستره ی رویکرد مییر- سالووی را در کار خود ببینند.

منبع

دیدگاه خود را بنویسید

ارتباط با ما

  1. امور مشتریان : 02833322250
  2. سامانه هوشمند : 30002264
  3. قزوین، بلوار شهید لشکری، ساختمان افق، واحد 9

نماد الکترونیکی

logo-samandehi

خبرنامه